امروز : سه شنبه, 28 اسفند 1397

   

  چارت رشته ها

   

   

   

   

   

   

  جدید :

  چارت رشته های تحصیلی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

  دریافت «چارت تحصیلی» و «سرفصل» رشته‌های مختلف

  کد رشته

  عنوان رشته به ترتیب حروف الفبا

  مقطع

  مدیر گروه

  کارشناس گروه

  چارت

  سرفصل

  توضیحات

  153

  تربیت مترجم زبان انگلیسی

  کارشناسی

  معصومه صفدری

  امیرمحمد علیزاده

  دریافت

  دریافت

   

  102

  حسابداری

  کاردانی

  دکتر اصغر اسدی

  مریم قاضی

  دریافت

  دریافت

   

  120

  حسابداری

  کارشناسی پیوسته

  دکتر اصغر اسدی

  مریم قاضی

  دریافت

  دریافت

  ورودی 96 و به بعد

  دریافت

  دریافت

  ورودی 95 و قبل از آن

  237

  حسابداری

  ارشد ناپیوسته

  دکتر اصغر اسدی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  122

  حقوق

  کارشناسی پیوسته

  دکتر جمیل حسن پور

  سارا رضائی باقر

  دریافت

  دریافت

  ورودی 96 و به بعد

  دریافت

  دریافت

  ورودی 95 و قبل از آن

  136

  ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

  کاردانی پیوسته

  دکتر امیر عارفیان

  مجید عبدالله زاده

  دریافت

  دریافت

   

  228

  شیمی دارویی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر گیتا باقری

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  106

  علمی کاربردی حسابداری

  کاردانی پیوسته

  دکتر اصغر اسدی

  مریم قاضی

  دریافت

  دریافت

   

  125

  علمی کاربردی حسابداری

  کارشناسی ناپیوسته

  دکتر اصغر اسدی

  مریم قاضی

  دریافت

  دریافت

   

  144

  علمی کاربردی معماری

  کارشناسی ناپیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  مجید عبدالله زاده

  دریافت

  دریافت

  (1)نامتجانس

  دریافت

  دریافت

  (2)متجانس

  107

  کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر

  کاردانی پیوسته

  دکتر علیرضا فلاحی آذر

  امیرمحمد علیزاده

  دریافت

  دریافت

   

  127

  الکتروتکنیک - برق صنعتی

  کاردانی پیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  مجید عبدالله زاده

  دریافت

  دریافت

   

  121

  مترجمی زبان انگلیسی

  کارشناسی

  معصومه صفدری

  امیرمحمد علیزاده

  دریافت

  دریافت

   

  238

  مدیریت اجرایی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  126

  مدیریت بازرگانی

  کاردانی

  دکتر شهلا سهرابی

  مریم قاضی

  دریافت

  دریافت

   

  242

  مدیریت کسب و کار- رفتار سازمانی و منابع انسانی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  229

  مدیریت مالی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  142

  مهندسی اجرایی عمران

  کارشناسی ناپیوسته

  دکتر امیر عارفیان

  مجید عبدالله زاده

  دریافت

  دریافت

   

  231

  مهندسی برق - الکترونیک

  ارشد ناپیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  230

  مهندسی برق - کنترل

  ارشد ناپیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  129

  مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

  کارشناسی ناپیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  مجید عبدالله زاده

  دریافت

  دریافت

   

  141

  مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

  کارشناسی ناپیوسته

  دکتر علیرضا فلاحی آذر

  امیرمحمد علیزاده

  دریاف

  دریافت

  دریافت

   

  232

  مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  227

  مهندسی شیمی - فراوری و انتقال گاز

  ارشد ناپیوسته

  دکتر گیتا باقری

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  250

  مهندسی صنایع - سیستم های کلان

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  209

  مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  210

  مهندسی صنایع - کیفیت وبهره وری

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  233

  مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  234

  مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  235

  مهندسی عمران - مهندسی حمل ونقل

  ارشد ناپیوسته

  دکتر هومن رحیمی

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  239

  مهندسی عمران - مهندسی سازه

  ارشد ناپیوسته

  دکتر امیر عارفیان

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

   

  189

  مهندسی کامپیوتر

  کارشناسی

  دکتر علیرضا فلاحی آذر

  امیرمحمد علیزاده

  دریافت

  دریافت

   

  111

  مهندسی کامپیوتر نرم افزار

  کارشناسی

  دکتر علیرضا فلاحی آذر

  امیرمحمد علیزاده

  دریافت

  دریافت

  ورودی 93 و به بعد

  دریافت

  دریافت

  ورودی 92 و قبل از آن

  124

  مهندسی نفت

  کارشناسی

  دکتر گیتا باقری

  سیدعقیل موسوی

  دریافت

  دریافت

  دریافت

   

  137

  نقشه کشی معماری - معماری

  کاردانی پیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  مجید عبدالله زاده

  دریافت

  دریافت

  دیپلم های کاردانش و فنی حرفه ای غیرمرتبط، دیپلم انسانی

  دریافت

  دریافت

  دیپلم کاردانش معماری، دیپلم ریاضی و تجربی

  دریافت

  دریافت

  دیپلم های فنی حرفه ای مرتبط

   

   

   

  واحد آموزش

   

  تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

  • ثبت نام و انتخاب واحد:
    1397/11/07 لغایت 1397/11/11
  • شروع کلاس ها : 1397/11/13 
  • حذف و اضافه:
   1397/11/28 لغایت 1397/12/02
  • پایان کلاس ها : 1398/03/23
  • برگزاری امتحانات:
   1398/03/25 لغایت 1398/04/06