امروز : سه شنبه, 28 اسفند 1397

   

  لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

  رشته های تحصیلی

  کد رشته

  عنوان رشته به ترتیب حروف الفبا

  مقطع

  مدیر گروه

  کارشناس گروه

   

  153

  تربیت مترجم زبان انگلیسی

  کارشناسی

  معصومه صفدری

  امیرمحمد علیزاده

   

  102

  حسابداری

  کاردانی

  دکتر اصغر اسدی

  مریم قاضی

   

  120

  حسابداری

  کارشناسی پیوسته

  دکتر اصغر اسدی

  مریم قاضی

   
   

  237

  حسابداری

  ارشد ناپیوسته

  دکتر اصغر اسدی

  سیدعقیل موسوی

   

  122

  حقوق

  کارشناسی پیوسته

  دکتر جمیل حسن پور

  سارا رضائی باقر

   
   

  136

  ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

  کاردانی پیوسته

  دکتر امیر عارفیان

  مجید عبدالله زاده

   

  228

  شیمی دارویی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر گیتا باقری

  سیدعقیل موسوی

   

  106

  علمی کاربردی حسابداری

  کاردانی پیوسته

  دکتر اصغر اسدی

  مریم قاضی

   

  125

  علمی کاربردی حسابداری

  کارشناسی ناپیوسته

  دکتر اصغر اسدی

  مریم قاضی

   

  144

  علمی کاربردی معماری

  کارشناسی ناپیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  مجید عبدالله زاده

   
   

  107

  کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر

  کاردانی پیوسته

  دکتر علیرضا فلاحی آذر

  امیرمحمد علیزاده

   

  127

  الکتروتکنیک – برق صنعتی

  کاردانی پیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  مجید عبدالله زاده

   

  121

  مترجمی زبان انگلیسی

  کارشناسی

  معصومه صفدری

  امیرمحمد علیزاده

   

  238

  مدیریت اجرایی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

   

  126

  مدیریت بازرگانی

  کاردانی

  دکتر شهلا سهرابی

  مریم قاضی

   

  242

  مدیریت کسب و کار- رفتار سازمانی و منابع انسانی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

   

  229

  مدیریت مالی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

   

  142

  مهندسی اجرایی عمران

  کارشناسی ناپیوسته

  دکتر امیر عارفیان

  مجید عبدالله زاده

   

  231

  مهندسی برق – الکترونیک

  ارشد ناپیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  سیدعقیل موسوی

   

  230

  مهندسی برق – کنترل

  ارشد ناپیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  سیدعقیل موسوی

   

  129

  مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

  کارشناسی ناپیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  مجید عبدالله زاده

   

  141

  مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

  کارشناسی ناپیوسته

  دکتر علیرضا فلاحی آذر

  امیرمحمد علیزاده

   

  232

  مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

   

  227

  مهندسی شیمی – فراوری و انتقال گاز

  ارشد ناپیوسته

  دکتر گیتا باقری

  سیدعقیل موسوی

   

  250

  مهندسی صنایع – سیستم های کلان

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

   

  209

  مهندسی صنایع – سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

   

  210

  مهندسی صنایع – کیفیت وبهره وری

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

   

  233

  مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

   

  234

  مهندسی صنایع – مهندسی صنایع

  ارشد ناپیوسته

  دکتر شهلا سهرابی

  سیدعقیل موسوی

   

  235

  مهندسی عمران – مهندسی حمل ونقل

  ارشد ناپیوسته

  دکتر هومن رحیمی

  سیدعقیل موسوی

   

  239

  مهندسی عمران – مهندسی سازه

  ارشد ناپیوسته

  دکتر امیر عارفیان

  سیدعقیل موسوی

   

  189

  مهندسی کامپیوتر

  کارشناسی

  دکتر علیرضا فلاحی آذر

  امیرمحمد علیزاده

   

  111

  مهندسی کامپیوتر نرم افزار

  کارشناسی

  دکتر علیرضا فلاحی آذر

  امیرمحمد علیزاده

   
   

  124

  مهندسی نفت

  کارشناسی

  دکتر گیتا باقری

  سیدعقیل موسوی

   
   

  مکانیک خودرو

         
    گرافیک        

  137

  نقشه کشی معماری - معماری

  کاردانی پیوسته

  دکتر پیمان کریمیان

  مجید عبدالله زاده

   
   
   
   

  تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

  • ثبت نام و انتخاب واحد:
    1397/11/07 لغایت 1397/11/11
  • شروع کلاس ها : 1397/11/13 
  • حذف و اضافه:
   1397/11/28 لغایت 1397/12/02
  • پایان کلاس ها : 1398/03/23
  • برگزاری امتحانات:
   1398/03/25 لغایت 1398/04/06