امروز : جمعه, 24 ارديبهشت 1400
 • تهران، اتوبان ساوه، صباشهر، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی صباشهر
 • 65624563-5

 

آخرین اخبار-صفحات

لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

رشته های تحصیلی

کد رشته

عنوان رشته به ترتیب حروف الفبا

مقطع

مدیر گروه

کارشناس گروه

 

153

تربیت مترجم زبان انگلیسی

کارشناسی

معصومه صفدری

امیرمحمد علیزاده

 

102

حسابداری

کاردانی

دکتر اصغر اسدی

مریم قاضی

 

120

حسابداری

کارشناسی پیوسته

دکتر اصغر اسدی

مریم قاضی

 
 

237

حسابداری

ارشد ناپیوسته

دکتر اصغر اسدی

سیدعقیل موسوی

 

122

حقوق

کارشناسی پیوسته

دکتر جمیل حسن پور

سارا رضائی باقر

 
 

136

ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته

دکتر امیر عارفیان

مجید عبدالله زاده

 

228

شیمی دارویی

ارشد ناپیوسته

دکتر گیتا باقری

سیدعقیل موسوی

 

106

علمی کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته

دکتر اصغر اسدی

مریم قاضی

 

125

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

دکتر اصغر اسدی

مریم قاضی

 

144

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

دکتر پیمان کریمیان

مجید عبدالله زاده

 
 

107

کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر

کاردانی پیوسته

دکتر علیرضا فلاحی آذر

امیرمحمد علیزاده

 

127

الکتروتکنیک – برق صنعتی

کاردانی پیوسته

دکتر پیمان کریمیان

مجید عبدالله زاده

 

121

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

معصومه صفدری

امیرمحمد علیزاده

 

238

مدیریت اجرایی

ارشد ناپیوسته

دکتر شهلا سهرابی

سیدعقیل موسوی

 

126

مدیریت بازرگانی

کاردانی

دکتر شهلا سهرابی

مریم قاضی

 

242

مدیریت کسب و کار- رفتار سازمانی و منابع انسانی

ارشد ناپیوسته

دکتر شهلا سهرابی

سیدعقیل موسوی

 

229

مدیریت مالی

ارشد ناپیوسته

دکتر شهلا سهرابی

سیدعقیل موسوی

 

142

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

دکتر امیر عارفیان

مجید عبدالله زاده

 

231

مهندسی برق – الکترونیک

ارشد ناپیوسته

دکتر پیمان کریمیان

سیدعقیل موسوی

 

230

مهندسی برق – کنترل

ارشد ناپیوسته

دکتر پیمان کریمیان

سیدعقیل موسوی

 

129

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

دکتر پیمان کریمیان

مجید عبدالله زاده

 

141

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

دکتر علیرضا فلاحی آذر

امیرمحمد علیزاده

 

232

مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی

ارشد ناپیوسته

دکتر شهلا سهرابی

سیدعقیل موسوی

 

227

مهندسی شیمی – فراوری و انتقال گاز

ارشد ناپیوسته

دکتر گیتا باقری

سیدعقیل موسوی

 

250

مهندسی صنایع – سیستم های کلان

ارشد ناپیوسته

دکتر شهلا سهرابی

سیدعقیل موسوی

 

209

مهندسی صنایع – سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

ارشد ناپیوسته

دکتر شهلا سهرابی

سیدعقیل موسوی

 

210

مهندسی صنایع – کیفیت وبهره وری

ارشد ناپیوسته

دکتر شهلا سهرابی

سیدعقیل موسوی

 

233

مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

ارشد ناپیوسته

دکتر شهلا سهرابی

سیدعقیل موسوی

 

234

مهندسی صنایع – مهندسی صنایع

ارشد ناپیوسته

دکتر شهلا سهرابی

سیدعقیل موسوی

 

235

مهندسی عمران – مهندسی حمل ونقل

ارشد ناپیوسته

دکتر هومن رحیمی

سیدعقیل موسوی

 

239

مهندسی عمران – مهندسی سازه

ارشد ناپیوسته

دکتر امیر عارفیان

سیدعقیل موسوی

 

189

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

دکتر علیرضا فلاحی آذر

امیرمحمد علیزاده

 

111

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی

دکتر علیرضا فلاحی آذر

امیرمحمد علیزاده

 
 

124

مهندسی نفت

کارشناسی

دکتر گیتا باقری

سیدعقیل موسوی

 
 

مکانیک خودرو

       
  گرافیک        

137

نقشه کشی معماری - معماری

کاردانی پیوسته

دکتر پیمان کریمیان

مجید عبدالله زاده

 
 
 
 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399

 • ثبت نام و انتخاب واحد:
 •  1399/11/20 لغایت 1399/11/23
 • حذف و اضافه:
 • متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 • شروع کلاس ها :
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 • پایان کلاس ها :
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 • برگزاری امتحانات:
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.

تهران، اتوبان ساوه، صباشهر، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی صباشهر

   کدپستی : 3356117449
   تلفن تماس : 5-65624563
   فکس : 65624562