آدرس دانشگاه

آدرس دانشگاه
تاریخ درج : 1394/10/30
آدرس دانشگاه

 

 

مسیر دسترسی به دانشگاه از طریق خودرو شخصی:

اتوبان آزادگان-ورودی اتوبان ساوه- 15 کیلومتر بعد از عوارضی - ورودی صباشهر به سمت شهریار-خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر ساختمان شماره 1 اداری

مسیر دسترسی به دانشگاه با وسایل نقلیه ی عمومی:

ایستگاه مترو ی آزادی ( میدان آزادی داخل پایانه آزادی ، ایستگاه تاکسی های شهریار)  شهریار (ایستگاه تاکسی های صباشهر) - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر ساختمان شماره 1 اداری© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved