معرفی سرپرست مرکز

معرفی سرپرست مرکز
تاریخ درج : 1395/07/07
معرفی سرپرست مرکز

 

  خلاصه رزومه و سوابق آقاي دکتر کیانوش فتحی واجارگاه

 مرتبه علمي: دانشیار

وضعيت تاهل:متاهل

سوابق اجرايي:

رديف

عنوان مسئوليت

محل خدمت

شروع

خاتمه

ملاحظات

1

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ره (شهر ری)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ره (شهر ری)

1391

1393

 

2

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

1396

---

 

3

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1390

1391

 

 

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1395

1396

 

4

رئیس بسیج اساتید

بسیج اساتید استان تهران

1392

--

طبق برگزاری جلسه انتخابات شورای سیاستگذاری بسیج اساتیداستان تهران پنجم تیرماه سال 1392

5

استاد مدعو دفتر نهادمقام معظم رهبری و دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر ریاست جمهوری

دفتر ریاست جمهوری

(میدان پاستور)

1380

1384

 

6

رئیس شورای فرهنگی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

1391

1393

 

7

بازرسی منطقه 12

وسنجش ونظارت

منطقه12 دانشگاه آزاد اسلامی

1396

----

 

8

رئیس کمیته فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (دانشکده فنی و مهندسی)

1390

1393

 

9

مسئول بسیج اساتید

واحد تهران شمال

1395

-----

 

3- سوابق استخدامی:

رديف

عنوان

محل

شروع

خاتمه

1

عضو هیئت علمی

گروه آمار دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1380

---

4- تحصیلات

مقطع

رشته تحصيلي

محل تحصيل

ملاحظات

دانشگاه

كشور

كارشناسي

ریاضی کاربردی

گیلان

ایران

 

كارشناسي ارشد

آمار ریاضی

آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ایران

 

دكتري

آمار کاربردی

آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

ایران

 

5- عضویت ها :

ردیف

عنوان

تاریخ شروع

1

عضو بسیج اساتید کشور

1380

2

عضو انجمن آمار ایران

1380

3

عضو حقوقی شورای فرهنگ عمومی شهرستان ری

1391

4

عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی شهرستان ری

1391

5

عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ری

1391

6

عضو حقوقی شورای فرهنگ عمومی بخشداری آفتاب

1391

7

عضو شورای تصمیم گیری ستاد برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

1391

8

عضو شورای علمی و فرهنگی شهرستان ری

1391

9

عضو شورای اداری شهرستان ری

1391

10

دبیر اجرایی اولین همایش ملی دفاع مقدس و دانشگاه

1392

11

دبیر اجرایی جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

1392

6- فعالیتهای پژوهشی :

الف)مقالات:

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

تاریخ انتشار

(ماه – سال)

يا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

الف- ضریب تأثیر (IF)

سال

شماره

1

Evaluating Quasi-Monte Carlo (QMC) algorithms in blocks decomposition of de-trended (DFA)

International Journal of Industrialmathematics (IJIM)

Iran

 

2015

 

چاپ

0.094

2

Bayesian inference in multilevel regression model and determination of ICC cutting point using Gibbs sampling

JOURNAL OF MATHEMATICS

AND TECHNOLOGY (JMT)

Azerbaijan

 

2015

3812

Accept

0.032

3

Simulation of Stochastic differential equation of geometric

Brownian motion by quasi-Monte Carlo method and its application in prediction of total index of stock market and value at risk

Mathematical Sciences

Iran

 

2015

 

چاپ

 

4

Parallel Monte Carlo computation for solving SLAE with minimum communications

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION

USA

1-9

2006

183

2006

1.454

5

Numerical Simulation for Multi-asset Derivatives Pricing Under Black-scholes Model

Chiang Mai Journal of Science

Thailand

725-735

2013

4

2013

0.516

6

OPLS statistinal model versus linear regression to assess sonographicpridictors of strole prognosis

Neuropsychiatric disease and treatment

Newzealand

 

2012

 

چاپ

2.154

7

Monte Carlo method for finding the solution of Dirichlet Partial Differential Equation

Applied mathematical sciences

Bolgaria

453-462

2007

10

2007

 

8

On finding solutions of Fredholm Integral Equations by branching process simulation

World Applied sciences journal

UAE

677-674

2011

12

2011

 

9

Explaining the Position of Information Technology in Increasing Organizational Productivity (Including Case Studies)

International Journal of Reviewww in Life sciences

India

 

5(6)

 

چاپ

 

10

APPLICATION REMLMODEL AND DETERMINING CUT OFF OF ICC BY MULTI-LEVEL MODEL BASED ON MARKOV CHAINS SIMULATION IN HEALTH

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science

India

1432-1448

2015

5

چاپ

 

11

Estimating of Eigenvalue with Monte Carlo Method and its Application in the Principal Components(PCA)

The Journal of mathematics and computer science

poland

240-248

2014

9

2014

 

12

Effects of Nimodipinee on cerebral hemodynamic and prognosis of diffuse axonal injury patients with repeated measurements design

The Journal of Mathematics and Computer Science

poland

210-219

2013

6

2013

 

13

Application of OPLS statistical Method in Medicine

The Journal of mathematics and computer science

poland

411-422

2014

8

2014

 

14

TWO STOCHASTIC METHODS FOR SOLVING INTEGRAL EQUATIONS AND THEIR COMPARISON

International Journal of Applied Mathematics

Bolgaria

551-539

2009

4

2009

 

15

Mont Carlo Method And Least Square Problem

International Journal of Applied Mathematics

Bolgaria

909-916

2007

20

2007

 

16

On computing dominant eigenpair by markov chain montecarlo method

Journal of Applied mathematics ,statistics and informatics

Slovak republic

 

2010

2

 

 

17

PARALLEL MONTE CARLO METHODS WITH COMPRESSED DATA FOR SOLVING LINEAR SYSTEMS

International Journal of Applied Mathematics

Bolgaria

127-135

2005

17

2005

 

18

Application of ICC statistics and their hypothesis tests

Journal of computer science &computational mathematics

Malasian

 

2013

 

چاپ

 

19

Comparing ridge regression and principal components regression by Monte Carlo simulation based on MSE

Journal of computer science &computational mathematics

Malasian

 

2013

 

چاپ

 

20

Application of Doss Transformation in Approximation of Stochastic Differential Equations

Journal of computer science &computational mathematics

Malasian

 

 

 

چاپ

 

21

Antithetic Markov Chain Monte Carlo Algorithm and Computing Domputing Dominant Eigenpair: Variance Reduction Approach

Journal of Mathematical Finance

 

 

 

 

2012

 

22

EFFICIENT MONTE CARLO METHOD TO OBTAIN PARAMETERS OF AUTOREGRESSIVE IN TIME SERIES

Far East Journal of Theoretical Statistics

INDIA

93-103

2009

29

2009

 

23

Application of Boot Strap confidence Interval in Finite Sample with Monte Carlo Methods

World Applied Programming

kenya

300-304

2011

جلد 1

شماره5

2011

 

24

One Limit Characteristics of Random Conditional Probability for Sequence of Bernoulli Variables

World Applied Programming

kenya

125-129

2012

جلد2

شماره2

2012

 

25

Antithetic Markov Chain Monte Carlo Algorithm and Computing Domputing Dominant Eigenpair: Variance Reduction Approach

World Applied Programming

kenya

274-277

2011

جلد 1

شماره4

2011

 

26

Option Pricing and a Comparison on the Dimension Reduction

Techniques using Markov Chain Quasi-Monte Carlo under Random Sobol Sequences

International Journal of Economy, Management and Social Sciences

kenya

539-551

2015 March

4

2009

 

27

Variance Estimation of Linear Regression Coefficients Using Markov Chain Monte Carlo Simulation

International Journal of Nonlinear Science

UK

396-400

2012

13

2012

 

28

Determining the optimum confidence interval based on the hybrid Monte Carlo method and its application in financial calculations

International Journal of Advanced Statistics and Probability

Internati

Germuny

 

2014

 

 

 

29

Stochastic differential equations and comparison of financial models with levy process using Markov chain

Monte Carlo (MCMC) simulation

International Journal of Advanced Statistics and Probability

Germuny

 

2014

 

 

 

 

30

ACCELERATED SIMULATION SCHEME FOR SOLVING FINANCIAL PROBLEMS

Information technology and computer science

 

43-48

2014

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) كتب منتشره:

رديف

عنوان كتاب

تأليف

ترجمه

ناشر

محل انتشار

سال انتشار

1

مقدمه ای بر آمار

*

 

اتا

تهران

1388

2

آمار و احتمال مقدمه ای بر شبیه سازی

*

 

نشر استادان

تهران

1391

3

کنترل کیفیت آماری

*

 

موسسه آموزش عالی آبا

قزوین

1393

ج) طرحهاي پژوهشي:

رديف

عنوان طرح پژوهشي

مرجع تصويب

اعتبار طرح (ميليون ريال)

سال پايان پژوهش

1

مدل سازی ریاضی به روش دینامیکی

دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی مرکزی بعنوان برنامه درسی

----

-----

1389

2

مقایسه مدل آماری oplsرگرسیون خطی در مطالعه پیش بینی کننده های احتمالی وپیش آگاهی سکته مغزی بعد از 6 ماه

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال(باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

-------

1391

7-سابقه تدریس :

موضوعات تدريس

دانشگاه/موسسه

ردیف

آمار واحتمال کاربردی،تحقیق در عملیات، آمار

وکاربردآن در مدیریت،استناط آماری 1و2 مباحث

ویژه ،ریاضی عمومی1و2، معادلات دیفرانسیل، آمار واحتمال مهندسی نمونه گیری 1و2 سریهای زمانی ،فرآیندهای تصادفی و....

مرکز آموزش مدیریت دولتی

1

مرکز آموزش هلال احمر ایران

2

دانشگاه های پیام نور

3

دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران

(واحد تهران شمال- واحد تهران جنوب- واحد تهران مرکزی – واحد شهر قدس)

4

8– دوره ها و کارگاههای آموزشی:

رديف

نام دوره و كارگاه

مدت به روز

سال برگزاري

كشور برگزار كننده

دانشگاه يا موسسه برگزار كننده

1

آشنائی با آئین نامه های آموزشی

8ساعت

1390

ایران

دانشگاه آزاد تهران شمال

2

روش شناسی تحقیق

32ساعت

1390

ایران

دانشگاه آزاد تهران شمال

3

کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم وتربیت

16 ساعت

1390

ایران

دانشگاه آزاد تهران شمال

4

انگیزش ویاددهی اثربخش

16ساعت

 

ایران

دانشگاه آزاد تهران شمال


© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved