اطلاعیه صندوق رفاه

اطلاعیه صندوق رفاه
تاریخ درج : 1396/08/14
اطلاعیه صندوق رفاه

 

قابل توجه دانشجویان گرامی:
جهت دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویی هرچه سریعتر ( به جهت محدودیت ) به امور مالی مراجعه فرمائید.
کارشناسی :   5/000/000  ریال
کارشناسی ارشد :   10/000/000 

برای دانلود فرم ها کلیک کنید.


 


© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved