حلول ماه مبارک رمضان ، ماه رحمت و برکت مبارک باد

حلول ماه مبارک رمضان ، ماه رحمت و برکت مبارک باد
تاریخ درج : 1397/02/26
حلول ماه مبارک رمضان ، ماه رحمت و برکت مبارک باد

 

 

مژده ای منتظران، ماه خدا آمده است
ماه شبهای مناجات و دعا آمده است
ماه دلدادگی بنده به معبود رسید
بر سرسفره  شاهانه گدا آمده است
حلول ماه مبارک رمضان ، ماه رحمت و برکت مبارک باد.

 


© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved