مراسم تکریم و معارفه معاون محترم دانشگاه آزاد اسلامی صباشهر

مراسم تکریم و معارفه معاون محترم دانشگاه آزاد اسلامی صباشهر
تاریخ درج : 1397/03/02
مراسم تکریم و معارفه معاون محترم دانشگاه آزاد اسلامی صباشهردر تاریخ 97/02/25 مراسم تکریم «جناب آقای عباس گودرزی» معاونت محترم مرکز آموزشی و معارفه « جناب آقای دکترسعید مرادی» معاونت محترم اداری و مالی ،آموزشی ودانشجویی فرهنگی جدید دانشگاه صباشهر، با حضور ریاست، معاونین، وجمعی از کارکنان و اساتید برگزار گردید.در طی این مراسم جناب آقای دکتر کیانوش فتحی واجارگاه ریاست محترم دانشگاه شهریار- صباشهراز زحمات صادقانه  جناب آقای عباس گودرزی با اهداء لوح تقدیر قدر دانی بعمل آورده و با اهداء حکم مسئولیت ،جناب آقای دکتر سعید مرادی را به سمت معاونت محترم اداری و مالی ،آموزشی ودانشجویی فرهنگی منصوب نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت   و سربلندی را از خداوند متعال خواستار شدند.
© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved