عید سعید فطر

عید سعید فطر
تاریخ درج : 1397/03/23
عید سعید فطر

 

 

عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی
عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست
عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است
عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است
 عید بر همه مبارک


© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved