راهنمای ثبت نام در سامانه ساجد

راهنمای ثبت نام در سامانه ساجد
تاریخ درج : 1397/5/1
راهنمای ثبت نام در سامانه ساجد

 

 

(دستور العمل اجرایی برسی صلاحیت علمی اساتید حق التدریس )

با توجه به بخشنامه شماره ۳۰/۲۱۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،اساتید حق التدریس جهت ادامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی ،می بایست در سامانه ساجد به آدرس اینترنتی "www.sajed.iau.ir" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام اولیه و پیگیری از دانشگاه نسبت به رویه قطعی صلاحیت علمی خود اقدام نمایند. بدیهی است عدم ثبت نام در سامانه ساجد به منزلیه انصراف از تدریس از کلیه دانشگاه های آزاد اسلامی می باشد.

راهنمای مربوط به ثبت نام در سامانه ساجد را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

دانلود راهنمای سامانه ساجد


© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved