پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد صباشهر

....
تاریخ درج : 1397/5/22
پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد صباشهر

 

جهت دریافت راهنمای پذیرش دانشجوی بدون آزمون اینجا کلیک نمایید.

جهت ثبت نام در رشته های بدون آزمون اینجا کلیک نمایید.

 


© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved