آدرس و شماه تلفن ها

جهت برقراری ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر ، می توانید از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمائید :
 

021-65624563-5

مشاهده نقشه بزرگتر
© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved