اخبار
روز يكشنبه مورخ 27مهر93 جناب آقاي مهدي مهدوي بازيكن ارزنده تيم ملي واليبال ايران ميهمان ويژه دانشگاه آزاد اسلامي صباشهر بودند. در اين ديدار صميمي كه با حضور دكتر كلانتري....
دیدار بازیكن ارزنده تیم ملی والیبال ایران با مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی صباشهر
دیدار صمیمی رياست و معاونين دانشگاه آزاد اسلامي صباشهر با جناب آقای مهندس محسن هاشمی، معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی به گزارش روابط عمومي شورا و شهرداري صباشهر ....
دیدار صمیمی رياست و معاونين  با جناب آقای مهندس محسن هاشمی

© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved