اخبار معاونت ها
قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر؛ بدینوسیله به استحضار می رساند باتوجه به ابلاغ بخشنامه ستاد شاهد و امور ایثارگران ، از نیمسال اول 95-96 پرداخت شهریه دانشجویانی که....
مدارک فارغ التحصیلان
مدارک فارغ التحصیلان
شرایط تخفیف شهریه
شرایط تخفیف شهریه
آیین نامه تخفیف دانشجویی
آیین نامه تخفیف دانشجویی

© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved