قابل توجه دانشجویان گرامی:

چاپ

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که آن دسته از دانشجویانی که نقض پرونده دارند لطفاً هرچه سریعتر جهت رفع و تکمیل آن به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند. شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری (نقص پرونده) هرگونه مسئولیت بر عهده خود دانشجو می باشد.

@sabashahriau.ac.ir

 

آموزش مرکز صباشهر