جلسه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار- صباشهر با اعضا محترم شورای شهر و شهردار محترم صباشهر

چاپ

 

به گزارش روابط عمومی واحد جلسه در روز سه شنبه مورخ ۱۰ فروردین ماه با حضور سرکار خانم دکتر سهرابی ریاست محترم واحد شهریار- صباشهر در شهرداری صباشهر برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات مربوط به ساختمان موقت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر در رابطه با تسریع در مرمت ساختمان اصلی مذاکره بعمل آمد‌.
همچنین با عنایت و مساعدت ریاست محترم شورای شهر و شهردار محترم صباشهر مقرر گردید تا اقدامات لازم جهت بازسازی ساختمان اصلی مرکز صباشهر انجام شده و انتقال ساختمان موقت به ساختمان اصلی تا اردیبهشت صورت پذیرد.