کسب مقام سوم مسابقات کشوری فوتسال واحد شهریار

چاپ

کسب مقام سوم مسابقات کشوری فوتسال را به همه ی دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار تبریک عرض می نمائیم.