امروز : سه شنبه, 02 بهمن 1397
 • تهران - شهریار - صباشهر- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر
 • 65624563-5

 

تجلیل و قدر دانی از آقای علیرضا کریمی قهرمان کشتی جهان و المپیک دانشجوی واحد شهریار

تجلیل و قدر دانی از آقای علیرضا کریمی قهرمان کشتی جهان و المپیک دانشجوی واحد شهریار در مراسم روز دانشجو توسط جناب آقای دکتر طهرانچی در واحد تهران جنوب/شنبه 97/09/17

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

 • ثبت نام و انتخاب واحد: 11 الی 21 شهریور ماه 1397
 • شروع کلاس ها : 26 شهریور ماه  1397
 • حذف و اضافه:  7 مهر ماه  الی 12 مهر 1397
 • پایان کلاس ها : 13 دی ماه 1397
 • برگزاری امتحانات: 15 دی ماه الی 27 دی  1397

آدرس: تهران - شهریار - صباشهر-  بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر

   کدپستی : 
   تلفن تماس : 5-65624563
   فکس :