امروز : سه شنبه, 02 بهمن 1397
 • تهران - شهریار - صباشهر- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر
 • 65624563-5

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:   آخرین مهلت تحویل فرم اعلام آمادگی دفاع در ترم جاری به حوزه پژوهش 1397/10/20 و آخرین مهلت دفاع در ترم جاری 1397/11/05 می باشد. بدیهی است تاریخ های فوق الذکر تحت هیچ شرایطی تمدید نشده و دفاع های انجام شده پس از این تاریخ در ترم دوم سال تحصیلی 98-97 محسوب و نیازمند تمدید ترم و سنوات و... خواهد بود.

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

 • ثبت نام و انتخاب واحد: 11 الی 21 شهریور ماه 1397
 • شروع کلاس ها : 26 شهریور ماه  1397
 • حذف و اضافه:  7 مهر ماه  الی 12 مهر 1397
 • پایان کلاس ها : 13 دی ماه 1397
 • برگزاری امتحانات: 15 دی ماه الی 27 دی  1397

آدرس: تهران - شهریار - صباشهر-  بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر

   کدپستی : 
   تلفن تماس : 5-65624563
   فکس :