امروز : چهارشنبه, 26 تیر 1398
  • تهران، اتوبان ساوه، صباشهر، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی صباشهر
  • 65624563-5

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

  • ثبت نام و انتخاب واحد:
     1397/11/07 لغایت 1397/11/11
  • شروع کلاس ها : 1397/11/13 
  • حذف و اضافه:
    1397/11/28 لغایت 1397/12/02
  • پایان کلاس ها : 1398/03/23
  • برگزاری امتحانات:
    1398/03/25 لغایت 1398/04/06

تهران، اتوبان ساوه، صباشهر، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی صباشهر

     کدپستی : 3356117449
      تلفن تماس : 5-65624563
     فکس : 65624562